Czy istnieje możliwość, aby na wniosek i po złożeniu odpowiedniego oświadczenia o nieposiadaniu pojazdów, nie naliczać co roku podatku?
Grzegorz Dudar

Urząd Miasta w O. zwraca się o pomoc w rozstrzy­gnięciu poniższego problemu. Podatnik kilka lat temu dokonał kasacji 2 pojazdów ciężarowych. Jednak nie dopełnił wszystkich formalności i nie wyrejestrował tych pojazdów w komunikacji. Obecnie nie potrafi ich wyrejestrować, gdyż ka­sacja była załatwiona „we własnym zakresie". Nie posiada żadnych dokumentów. Czy jest jakaś moż­liwość, aby na wniosek i po złożeniu odpowiedniego oświadczenia o nieposiadaniu ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: