Opłata targowa czy podatek od nieruchomości?
Zbigniew Ofiarski

Opłata targowa czy podatek od nieruchomości?
Stosownie do postanowień art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, budowlą jest obiekt budowlany, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w ro­zumieniu przepisów tego prawa związane z obiektem bu­dowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiek­tu zgodnie z jego przeznaczeniem. W...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: