Opłata miejscowa
Rafał Dowgier

Wprowadzenie

Opłatom lokalnym poświęca się niewiele miejsca w literaturze przedmiotu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, jak się wydaje, w dużej mierze niezbyt duży wymiar fiskalny tych świadczeń (w porównaniu np. do wpływów z podatku do nieruchomości), a także, w powszechnym mniemaniu, dość prosta ich konstrukcja. Czy mogą być bowiem problemy ze stosowaniem opłat lokalnych uregulowanych w zaledwie kilku przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: