Czy zainteresowany, składając wniosek wraz z załącznikami w sprawie nadania przez organ gminy numeru porządkowego nieruchomości, obowiązany jest wnieść opłatę skarbową i w jakiej wysokości?
Zbigniew Ofiarski

Czy zainteresowany, składając wniosek wraz z załącznikami (tj. kserokopie: mapy ewidencji gruntów z naniesieniem budynku, zgłoszenia w Starostwie budynku do użytkowania, dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości) w sprawie nadania przez organ gminy numeru porządkowego nieruchomości, obowiązany jest wnieść opłatę skarbową i w jakiej wysokości?

1. Obowiązek nadawania nieruchomościom numerów porządkowych
Stosownie do postanowień art. 47a ustawy z dn...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: