Czy pojazd przeznaczony do wywozu śmieci jest w rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym pojazdem specjalnym i w związku z powyższym korzysta ze zwolnienia od podatku od środków transportowych?
Marcin Adamek

Urząd Miasta R. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy pojazd przeznaczony do wywozu śmieci (w załączeniu kopia dowodu rejestracyjnego) jest w rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym pojazdem specjalnym i w związku z powyższym korzysta ze zwolnienia od podatku od środków transportowych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 ze zm.)?

Z ...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: