Problematyka stosowania przepisów regulujących opłatę targową
Bogumił Pahl, Mariusz Charkiewicz

  1. Uwagi ogólne

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych normuje, obok podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, konstrukcje czterech opłat: opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty od posiadania psów. Wszystkie ww. opłaty, z wyjątkiem opłaty od posiadania psów, mają charakter obligatoryjny. Oznacza to, że ich pobieranie na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego nie jest uzależnione od uzna...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: