Zapłata opłaty skarbowej w kasie lub na rachunek organu niewłaściwego w sprawie i sposób jej zwrotu.
Zbigniew Ofiarski

Zapłata opłaty skarbowej w kasie lub na rachu­nek organu niewłaściwego w sprawie i sposób jej zwrotu
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (DzU nr 225, poz. 1635 ze zm.) za­płaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Załatwienie sprawy przez właściwy organ następuje po stwierdzeniu, że podmiot zobowiązany uiścił opłatę skarbową w wyma­ganej wysokości.
Jednocześnie w art. 9 u...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: