Opłata miejscowa i uzdrowiskowa.
Cecylia Wołoch

Przedmiot opłat: miejscowej i uzdrowiskowej, podmioty zobowiązane do ich uiszczania a także zasady ich poboru określone zostały w art. 17 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zwyczajowo przyjęło się nazywać opłatę miejscową opłatą lub taksą klimatyczną, wcześniej opłatą kuracyjną.

<...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: