Wyrejestrowanie pojazdu a podatek od środków transportowych.
Rafał Dowgier