Podatki lokalne w odpowiedziach na pytania.
Paweł Polkowski

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844) budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Organ podatkowy powziął jednak wątpliwość, czy na tle przedstawionego poniżej stanu prawnego i faktycznego można zastosować ww. zwolnienie w stosunku do ...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: