Sprzedaż pojazdu na części a wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.
Rafał Dowgier