Rekompensata związana z wydawaniem przez gminy decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Rafał Dowgier