Kradzież środka transportowego a wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Rafał Dowgier