Własność miejscowa organu podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych.
Rafał Dowgier