Podmiotowość podatkowa gminy w podatku od towarów i usług.
Mariusz Pogoński

Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT) regulują art. 15-19 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na rezultat takiej działalności. Przez działalność gospodarczą ustawa o VAT rozumie natomiast w...Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: