Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej a doskarbowanie weksla
Grzegorz Dudar