Śmierć podatnika a wymiar i pobór podatków lokalnych (zagadnienia proceduralne).
Rafał Dowgier

1. Wprowadzenie

 

prawnej1. We wszystkich wskazanych wyżej przypadkach śmierć podatnika umożliwia organowi podatkowemu przeniesienie odpowiedzialności za ciążące na nim zobowiązania na jego spadkobiercę (spadkobierców). Podkreślić należy, iż nie stoi temu na przeszkodzie nawet brak deklar...


Artykuł, który Państwa zainteresował pochodzi z archiwum "Przeglądu podatków". Pełna wersja dostępna jest jedynie dla tych klientów, którzy wykupili dostęp do archiwum "Przeglądu podatków".
Podaj kod dostępu: