Zamawiam:
Prenumeratę redakcyjną miesięcznika Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych na 2024 r.

Cena: 490 (Prenumerata obejmuje 12 numerów)
Ilość prenumerat (pole wymagane):

Prenumeratę redakcyjną dwumiesięcznika Prawo Pomocy Publicznej na 2024 r.
(6 numery)

Cena: 300
Ilość prenumerat (pole wymagane):


W przypadku rezygnacji z przedłużenia prenumeraty na kolejny rok prosimy o powiadomienie Wydawcy w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu prenumeraty, ma ona bowiem charakter bezterminowy i jest odnawialna automatycznie w pierwszym dniu kolejnego okresu prenumeraty.

Zamówienie powinno zawierać numer telefonu oraz adres e-mail celem możliwości potwierdzenia zakupu!

Imię i nazwisko Stanowisko
 
Nazwa firmy
 
Kod Miasto
 
Ulica
 
NIP e-mail (pole wymagane)
 
telefon (pole wymagane) fax
 
Adres do wysyłki (o ile jest inny niż adres Zamawiającego)
 
Uwagi dotyczące zamówienia.
 
Oświadczam, że jestem:
 
Płatnikiem podatku VAT,
prowadzę działalność gospodarczą
Osobą fizyczną, nie prowadzę działalności gospodarczej
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie przez Taxpress s.c. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 80 dla celów marketingowych w zbiorach danych spółki Taxpress. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Taxpress s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80 na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
W przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego z uiszczeniem ww. ceny (jej części), jeżeli okres opóźnienia przekroczy 15 dni, przyjmujący zamówienie ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Zamawiającym wskutek przyjęcia niniejszego zamówienia.
Konsument w rozumieniu art. 221 k.c. ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem art. 5 i 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zmian.).