ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN.

UMARZANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W GMINACH.

POWSTAWANIE, WYKONYWANIE I WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ SOLIDARNYCH

2 - 4 kwietnia 2019 r. BUKOWINA TATRZAŃSKA

PROWADZĄCY:

PROF. ZW. DR HAB. LEONARD ETEL profesor zwyczajny, kierownik katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek RIO w Białymstoku, przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, doradca instytucji państwowych i samorządowych.

DR HAB. MARIUSZ POPŁAWSKI, PROF. UWB - profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

pobierz plik:pliki/2-4.04.2019_r._Program_szkolenia.pdf