23 stycznia 2019 r.

 Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

pobierz plik:pliki/23.01.2019_r._Program_szkolenia_le.pdf

4 lutego 2019 r.

Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.

pobierz plik:pliki/4.02.2019_r._Program_szkolenia_bp.pdf

11 lutego 2019 r.

Warsztaty z ewidencji księgowej podatków oraz należności cywilnoprawnych w 2019 r. Zamknięcie ksiąg podatkowych za 2018 r.

pobierz plik:pliki/11.02.2019_r._Program_szkolenia_ac.pdf

18 lutego 2019 r.

RODO w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

pobierz plik:pliki/18.02.2019_r._Program_szkolenia_ma.pdf

18 lutego 2019 r.

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję na podstawie art. 6o ust. 1 i art. 6m ust. 2b ucpg w świetle aktualnych wytycznych SKO, tezy orzecznictwa WSA i NSA oraz najnowszych planowanych zmian zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

pobierz plik:pliki/18.02.2019_r._Program_szkolenia_lc.pdf

25 lutego 2019 r.

Pomoc publiczna udzielana przez gminy - zmiany i nowości w 2019 r.

pobierz plik:pliki/25.02.2019_r._Program_szkolenia_rz.pdf