28 maja 2024 r.
Pomoc publiczna udzielana przez gminy. Zmiany w 2024 r. w zwi±zku z reform± zasad udzielania pomocy de minimis w okresie 1 stycznia 2024 r.–31 grudnia 2030 r.