Ośrodek Szkoleniowy Wydawnictwa Taxpress pragnie przedstawić Państwu ofertę indywidualnych szkoleń z możliwością zorganizowania ich w Państwa Urzędach.

http://www.taxpress.com.pl/

TEMATYKA SZKOLEŃ:

Podatki i Opłaty Lokalne

-ordynacja podatkowa

-wymiar podatków

-uchwały podatkowe

-kontrola podatkowa

-podatek od środków transportowych

-opodatkowanie nieruchomości

-podatek rolny i leśny w praktyce gminnych organów podatkowych

-opłata skarbowa

Pomoc Publiczna

-Zasady udzielania pomocy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego

-Pomoc publiczna udzielana rolnikom

-System Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRIMP

Szkolenia Interpersonalne

-Obsługa trudnego klienta

-Efektywna komunikacja w obsłudze klienta

-Zarządzanie czasem i efektywność własna

-Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami

Podatki Pośrednie

-VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

-Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Windykacja, Zabezpieczenia, Zobowiązania, Zaświadczenia

-Powstawanie zobowiązań podatkowych, czyli jak prawidłowo naliczyć podatek

-Pobór podatków, czyli co księgowy wiedzieć powinien

-Jak skutecznie wyegzekwować w gminie podatki, czyli co zrobić gdy podatnik nie płaci

-Przenoszenie odpowiedzialności podatkowej na osoby trzecie, czyli kto, oprócz podatnika, odpowiada za jego zaległości

-Zabezpieczenie podatków, czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym

-Zaświadczenia w podatkach, czyli wszystko o tajemnicy skarbowej

Dodatkowo

-Jak unikać naruszenia dyscypliny finansów publicznych w samorządowych jednostkach organizacyjnych

-Fundusz Sołecki

-Rozliczenia gminy z właścicielami nieruchomości z tytułu budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Program szkolenia zostanie indywidualnie dopasowany do państwa oczekiwań. W sprawie szczegółowego programu szkoleń, cen oraz warunków uczestnictwa prosimy kontaktować się z naszym biurem tel. (O22 51 77 800).

pobierz plik:pliki/KARTA_ZG_OSZENIA.pdf