5 marca 2024 r.
Problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych powstałe w następstwie złożonych deklaracji na 2024 r. lub ich braku