14 lutego 2024 r.
VAT w gminach w tym korekta roczna prewspó³czynnika oraz KSeF i e-faktura
pobierz plik: /pliki/14.02.2024_r._Program_szkolenia.pdf