13 lutego 2024 r.
Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym po zmianach wprowadzonych w 2023 roku