12 września 2019 r.

Przedawnienie zobowiązań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - konsekwencje dla wymiaru, zapobieganie przedawnieniu
pobierz plik:pliki/12.09.2019_r._Program_szkolenia_lc.pdf

26 września 2019 r.

Uchwały podatkowe na 2020 r. Zasady wypełniania, składania i korygowania nowych formularzy informacji i deklaracji na podatki lokalne

pobierz plik:pliki/26.09.2019_r._Program_szkolenia_rd.pdf

4 października 2019 r.

Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną

pobierz plik:pliki/4.10.2019_r._Program_szkolenia_jk.pdf

11 października 2019 r.

"Kontrrewolucja śmieciowa" - jak wdrażać najnowsze zmiany ustaw regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi?

pobierz plik:pliki/11.10.2019_r._Program_szkolenia_mg.pdf


18 października 2019 r.

Jak prawidłowo przygotować podatki w gminach, aby bez problemów wejść w 2020 rok

pobierz plik:pliki/18.10.2019_r._Program_szkolenia_hk.pdf