20 lutego 2019 r.

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję na podstawie art. 6o ust. 1 i art. 6m ust. 2b ucpg w świetle aktualnych wytycznych SKO, tezy orzecznictwa WSA i NSA oraz najnowszych planowanych zmian zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

pobierz plik:pliki/20.02.2019_r._Program_szkolenia_lc.pdf

27 lutego 2019 r.

Pomoc publiczna udzielana przez gminy. Zmiany i nowości w 2019 r.

pobierz plik:pliki/27.02.2019_r._Program_szkolenia_rz.pdf

20 marca 2019 r.

Praktyczne problemy związane z realizacją podatku rolnego w 2019 r. Bieżące zagadnienia wymiaru i poboru podatków gminnych

pobierz plik:pliki/20.03.2019_r._Program_szkolenia_bp.pdf