23 października 2019 r.

Pomoc publiczna udzielana przez gminy - zmiany i nowości w 2019 r.

pobierz plik:pliki/23.10.2019_r._Program_szkolenia_rz.pdf


31 października 2019 r.

Praktyczne problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych w 2020 r.

pobierz plik:pliki/31.10.2019_r._Program_szkolenia_bp.pdf

5 listopada 2019 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i lata następne. Metodologia planowania wieloletniego w jst w kontekście zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

pobierz plik:pliki/5.11.2019_r._Program_szkolenia_ab.pdf

19 listopada 2019 r.

29 listopada 2019 r.

Milczące załatwienie sprawy

pobierz plik:pliki/29.11.2019_r._Program_szkolenia_js.pdf

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych - praktyka

pobierz plik:pliki/19.11.2019_r._Program_szkolenia_gm.pdf