21 stycznia 2019 r.

Warsztaty z zamknięcia kont podatkowych za 2018 r. Inwentaryzacja podatków. Ustalanie prawidłowych sald (zaległości i nadpłat) na koncie podatnika na koniec 2018 r.

pobierz plik:pliki/21.01.2019_r._Program_szkolenia_ac.pdf

31 stycznia 2019 r.

Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

pobierz plik:pliki/31.01.2019_r._Program_szkolenia_rd.pdf