5 marca 2024 r.

Problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych powstałe w następstwie złożonych deklaracji na 2024 r. lub ich braku

pobierz plik: /pliki/5.03.2024_r._Program_szkolenia.pdf

8 marca 2024 r.

Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określenie wysokości opłaty, nakazanie właścicielowi nieruchomości wykonania obowiązków, nakładanie kar

pobierz plik: /pliki/8.03.2024_r._Program_szkolenia.pdf

19 marca 2024 r.

Rachunkowość jednostek oświatowych


21 marca 2024 r.
Opodatkowanie budynków i lokali, ze szczególnym uwzględnieniem garaży

22 marca 2024 r.

Nowe tytuły wykonawcze, czyli nowelizacja ustawy egzekucyjnej z 9 marca 2023 r. i nowe wzory tytułów wykonawczych w praktyce


28 marca 2024 r.

Podatek rolny w praktyce gminnych organów podatkowych. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych do działalności rolniczej