26 czerwca 2019 r.

Nadpłata podatku

pobierz plik:pliki/26.06.2019_r._Program_szkolenia_ik.pdf

26 czerwca 2019 r.

Gminy jako spadkobiercy przymusowi - prawa i obowiązki
pobierz plik:pliki/26.06.2019_r._Program_szkolenia_ma.pdf

5 lipca 2019 r.

Jak to załatwić? – czyli ćwiczenia i warsztaty praktyczne dla pracowników gminnych organów podatkowych

pobierz plik:pliki/5.07.2019_r._Program_szkolenia_gk.pdf

10 lipca 2019 r.

Nowości i bieżące problemy ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym

pobierz plik:pliki/10.07.2019_r._Program_szkolenia_bp.pdf

15 lipca 2019 r.

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych - praktyka


pobierz plik:pliki/15.07.2019_r._Program_szkolenia_gm.pdf

17 lipca 2019 r.

VAT w jst w 2019 r. - specyfika i zmiany (w tym schematy podatkowe MDR)

pobierz plik:pliki/17.07.2019_r._Program_szkolenia_er.pdf