17 grudnia 2018 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach w zakresie udzielania pomocy publicznej w 2019 roku - szkolenie warsztatowe

pobierz plik:pliki/17.12.2018_r._Program_szkolenia_kzz.pdf

7 stycznia 2019 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych za 2018 rok

pobierz plik:pliki/7.01.2019_r._Program_szkolenia_ek.pdf

11 stycznia 2019 r.

Pomoc de minimis w ustawie z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od dnia 1 stycznia 2019 r.

pobierz plik:pliki/11.01.2019_r._Program_szkolenia_rz.pdf

24 stycznia 2019 r.

Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

pobierz plik:pliki/24.01.2019_r._Program_szkolenia_le.pdf