18 grudnia 2018 r.


Podatnik zmarły - jak prawidłowo naliczyć podatek i wyegzekwować zaległości?

pobierz plik:pliki/18.12.2018_r._Program_szkolenia_hk.pdf

10 stycznia 2019 r.

Pomoc de minimis w ustawie z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od dnia 1 stycznia 2019 r.

pobierz plik:pliki/10.01.2019_r._Program_szkolenia_rz.pdf

17 stycznia 2019 r.

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu - praktyka i teoria

pobierz plik:pliki/17.01.2019_r._Program_szkolenia_hk.pdf

25 stycznia 2019 r.

Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

pobierz plik:pliki/25.01.2019_r._Program_szkolenia_le.pdf