28 października 2019 r.

Godpodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

pobierz plik:pliki/28.10.2019_r._Program_szkolenia_hb.pdf

30 października 2019 r.

Praktyczne problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych w 2020 r.

pobierz plik:pliki/30.10.2019_r._Program_szkolenia_bp.pdf

6 listopada 2019 r.

Rewolucyjne zmiany w VAT w jst

pobierz plik:pliki/6.11.2019_r._Program_szkolenia_kd.pdf

12 listopada 2019 r.

Wyłączenia ustawowe z art. 243 ust. 3, 3a i 3b ufp a prezentacja danych w wieloletniej prognozie finansowej gmin i powiatów

pobierz plik:pliki/12.11.2019_r._Program_szkolenia_ab.pdf