23 czerwca 2022 r.
Jak opodatkować nieruchomości przedsiębiorców w świetle ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych?