7 czerwca 2022 r.
Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2022 r. z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi