2-3 czerwca 2022 r.
Akademia skarbnika. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego − zasady planowania, kontroli i rozliczeń
pobierz plik: /pliki/Akademia_skarbnika_Program_szkoleniax.pdf