24 maja 2022 r.
Odpowiedzialność spadkobierców i osób trzecich za zaległości podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe w praktyce. Opodatkowanie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym