21 czerwca 2022 r. 
Rejestr umów jako nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych. Zakres informacji podlegających ujawnieniu