TERMIN: 25 MARCA 2024 r.


TEMAT: Pomoc publiczna udzielana przez gminy. Zmiany i nowości obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Reforma zasad udzielania pomocy de minimis w okresie od 1 stycznia 2024 r. – do 31 grudnia 2030 r.
pobierz plik: /pliki/25.03.2024_r._Program_szkolenia_pomoc.pdf

TEMAT:
Rachunkowość budżetowa i finansowa dla księgowych jst

TEMAT: Wynagrodzenia w oświacie
TEMAT: Co nas czeka w egzekucji administracyjnej po 25 marca 2024 r.? Omówienie istotnych zmian z punktu widzenia wierzyciela

TEMAT: Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym po zmianach wprowadzonych w 2023 roku
pobierz plik: /pliki/25.03.2024_r._Program_szkolenia_Planowanie.pdf

TEMAT:
VAT w gminach w tym korekta roczna prewspółczynnika oraz KSeF i e-faktura

TEMAT: Powymiarowe problemy realizacji podatków lokalnych w 2024 r.
pobierz plik: /pliki/25.03.2024_r._Program_szkolenia_powymiarowe.pdf

TEMAT:
Ewidencja, planowanie i księgowanie środków z KPO, Unii Europejskiej i budżetu państwa w JST