16 grudnia 2021 r.
Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2022 r.