1 grudnia 2021 r.
Skuteczne dochodzenie i zabezpieczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawianie elektronicznych tytułów wykonawczych w aplikacji e-TW. Przenoszenie odpowiedzialności na spadkobierców właściciela nieruchomości. Hipoteka przymusowa na zabezpieczenie zaległości z tytułu tzw. opłaty śmieciowej