8 grudnia 2021 r.
System gospodarowania odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz ustawie o odpadach