29 października 2021 r.
Budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2022 i latach następnych - metodologia planowania wieloletniego w JST w kontekście wybranych regulacji prawnych