30 września 2021 r.

Przygotowanie do kontroli − sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jst − warsztaty praktyczne w zakresie metodologii i zasad sporządzania

pobierz plik: /pliki/30.09.2021_r._Program_szkolenia.pdf