16 lipca 2021 r.
Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe. Gmina jako spadkobierca. Regulowanie stanu prawnego odziedziczonych nieruchomości