12 sierpnia 2021 r.
Opodatkowanie gruntów − jaki podatek, jaka stawka, kiedy grunt jest wyłączony, a kiedy zwolniony od podatku?