5 sierpnia 2021 r.
Podatnik nieściągalny – co dalej?

12 sierpnia 2021 r.
Opodatkowanie gruntów − jaki podatek, jaka stawka, kiedy grunt jest wyłączony, a kiedy zwolniony od podatku?

19 sierpnia 2021 r.
Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do procedowania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata kolejne

24 sierpnia 2021 r.
Aktualne, kluczowe problemy realizacji podatków lokalnych w gminach w następstwie wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie SK 39/19 i inne zagadnienia

8 września 2021 r.
Wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - procedura, istotne problemy, warsztaty praktyczne, przegląd orzecznictwa

16 września 2021 r.
Uchwały podatkowe na 2022 r. Zmiany i bieżące problemy związane z podatkami i opłatami lokalnymi