30 listopada 2021 r.

Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2022 r.


1 grudnia 2021 r.
Skuteczne dochodzenie i zabezpieczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawianie elektronicznych tytułów wykonawczych w aplikacji e-TW. Przenoszenie odpowiedzialności na spadkobierców właściciela nieruchomości. Hipoteka przymusowa na zabezpieczenie zaległości z tytułu tzw. opłaty śmieciowej

pobierz plik: /pliki/1.12.2021_r._Oferta_specjalna.pdf

7 grudnia 2021 r.

Podatek od środków transportowych w 2022 r.

8 grudnia 2021 r.
System gospodarowania odpadami komunalnymi – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz ustawie o odpadach

9 grudnia 2021 r.

Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych wydawanych przez gminne organy podatkowe – problemy praktyczne

10 grudnia 2021 r.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego przed wymiarem podatku

pobierz plik: /pliki/10.12.2021_r._Program_szkolenia.pdf

16 grudnia 2021 r.

Wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2022 r.

pobierz plik: /pliki/16.12.2021_r._Program_szkolenia.pdf

11 stycznia 2022 r.

Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i realizacja zwrotu tego podatku w 2022 r.

pobierz plik:/pliki/11.01.2022_r._Program_szkolenia.pdf