26 maja 2022 r.
Nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – nowe kłopoty z opodatkowaniem gruntów i budynków

1 czerwca 2022 r.
Kontrola w pytaniach i odpowiedziach, czyli konkretniej się nie da. Jak uzyskać znaczne kwoty z kontroli podatkowej w podatku od nieruchomości?


7 czerwca 2022 r.
Pomoc publiczna udzielana przez gminy w 2022 r. z uwzględnieniem pytań i odpowiedzi

9 czerwca 2022 r.
Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określenie wysokości opłaty, nakazanie właścicielowi nieruchomości wykonania obowiązków, nakładanie kar

14 czerwca 2022 r.
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym od A do Z wraz z wzorami pism procesowych

22 czerwca 2022 r.

Rozliczanie pracowników i zleceniobiorców. Nowelizacja Polskiego Ładu. Zatrudnianie obywateli Ukrainy

pobierz plik: /pliki/22.06.2022_r._Program_szkolenia.pdf

23 czerwca 2022 r.
Jak opodatkować nieruchomości przedsiębiorców w świetle ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych?

7 lipca 2022 r.
Praktyczne problemy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w związku z wnioskami składanymi w sierpniu 2022 r.
pobierz plik:/pliki/7.07.2022_r._Program_szkolenia.pdf

21 lipca 2022 r.

ABC podatku od nieruchomości