Tytuł artykułu

Autor artykułu
Wybierz rocznik


Numer 03/20

Spis treści

Słowo od redaktora
2

Aktualności. Pomoc dla rolników
3

Informacje dla gmin
4 Tarcza antykryzysowa a pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego
13 Aktualności. Orzecznictwo KE

Pomoc publiczna od podstaw
14 Koronawirus a wsparcie dla sektora transportu
20 Pomoc na sofijską spalarnie odpadów - decyzja Komisji w sprawie SA.54042(2019/N)
24 Zwolnienie z opodatkowania przychodu dyrektora będącego jednocześnie organem prowadzącym niepubliczny punkt przedszkolny. Interpretacja indywidualna
29 Odpowiedzi na pytania
38 Aktualności. Orzecznictwo UE

Prawo Pomocy Publicznej
40 Odzyskiwanie bezprawnie przyznanej pomocy publicznej w świetle wyroku C-576/18
44 Tarcza antykryzysowa a przepisy dotyczące pomocy publicznej na zatrudnianie pracowników niepłnosprawnych
48 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej