TERMINY SZKOLEŃ
2019-05-16
Skuteczne wygaszanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych - warsztaty dla księgowych podatkowych

29 maja 2019 r. Szczecin
14 czerwca 2019 r. Wrocław
18 czerwca 2019 r. Olsztyn
19 czerwca 2019 r. Białystok
27 czerwca 2019 r. Rzeszów
5 lipca 2019 r. Lublin

Nowości oraz bieżące problemy w zakresie podatków i opłat lokalnych

24 maja 2019 r. Łódź
24 maja 2019 r. Bydgoszcz
29 maja 2019 r. Ciechanów
29 maja 2019 r. Rzeszów
30 maja 2019 r. Kielce
30 maja 2019 r. Włocławek
31 maja 2019 r. Lublin
4 czerwca 2019 r. Poznań
5 czerwca 2019 r. Zielona Góra
6 czerwca 2019 r. Wrocław
6 czerwca 2019 r. Siedlce
7 czerwca 2019 r. Opole

Podatnik w restrukturyzacji i w upadłości w 2019 r. - egzekwowanie, ewidencja i prezentacja w sprawozdawczości należności tych podmiotów. Upadłość dłużnika za granicą i jej skutki dla zaległości w Polsce

3 czerwca 2019 r. Łódź
4 czerwca 2019 r. Kraków

VAT w jst w 2019 r. - specyfika i zmiany (w tym schematy podatkowe MDR)

17 czerwca 2019 r. Bydgoszcz
18 czerwca 2019 r. Poznań
19 czerwca 2019 r. Szczecin
8 lipca 2019 r. Gdańsk
9 lipca 2019 r. Olsztyn
10 lipca 2019 r. Białystok
11 lipca 2019 r. Warszawa
12 lipca 2019 r. Łódź
15 lipca 2019 r. Kielce
16 lipca 2019 r. Lublin
17 lipca 2019 r. Katowice

Gminy jako spadkobiercy przymusowi - prawa i obowiązki

29 maja 2019 r. Warszawa
30 maja 2019 r. Łódź
31 maja 2019 r. Poznań
25 czerwca 2019 r. Kraków
26 czerwca 2019 r. Katowice
27 czerwca 2019 r. Wrocław

Opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu - praktyka i teoria

12 czerwca 2019 r. Szczecin
25 czerwca 2019 r. Wrocław

Finansowy aspekt zatrudniania osób młodocianych - stan prawny na dzień 1 września 2019 r.

10 czerwca 2019 r. Warszawa
11 czerwca 2019 r. Katowice
12 czerwca 2019 r. Kraków
14 czerwca 2019 r. Poznań

Jak skutecznie przeprowadzić postępowanie podatkowe w gminie? Najnowsze problemy i zmiany w realizacji podatków lokalnych

16 maja 2019 r. Kraków
21 maja 2019 r. Częstochowa
22 maja 2019 r. Nowy Sącz
23 maja 2019 r. Bielsko-Biała
29 maja 2019 r. Łódź
30 maja 2019 r. Słupsk
4 czerwca 2019 r. Radom
11 czerwca 2019 r. Lublin
12 czerwca 2019 r. Rzeszów
13 czerwca 2019 r. Kielce
14 czerwca 2019 r. Olsztyn
18 czerwca 2019 r. Bydgoszcz
19 czerwca 2019 r. Koszalin
25 czerwca 2019 r. Poznań
26 czerwca 2019 r. Zielona Góra
27 czerwca 2019 r. Wrocław
2 lipca 2019 r. Ciechanów
3 lipca 2019 r. Siedlce
4 lipca 2019 r. Opole
5 lipca 2019 r. Szczecin

Metody analizy i oceny planowania wieloletniego w JST w kontekście zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

12 czerwca 2019 r. Wrocław

Wyłączenia ustawowe z art. 243 ust. 3, 3a i 3b ufp a prezentacja danych w wieloletniej prognozie finansowej gmin i powiatów

11 czerwca 2019 r. Poznań
18 czerwca 2019 r. Zielona Góra

Nadpłata podatku

24 czerwca 2019 r. Warszawa
25 czerwca 2019 r. Wrocław
26 czerwca 2019 r. Katowice
27 czerwca 2019 r. Kraków

Jak to załatwić? – czyli ćwiczenia i warsztaty praktyczne dla pracowników gminnych organów podatkowych

24 czerwca 2019 r. Gdańsk
25 czerwca 2019 r. Toruń
26 czerwca 2019 r. Białystok
27 czerwca 2019 r. Warszawa
28 czerwca 2019 r. Łódź
1 lipca 2019 r. Rzeszów
2 lipca 2019 r. Lublin
3 lipca 2019 r. Kielce
4 lipca 2019 r. Kraków
5 lipca 2019 r. Katowice