TERMINY SZKOLEŃ
2019-08-13
Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa na rok 2020 i lata następne - metodologia planowania wieloletniego w jst w kontekście zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

19 września 2019 r. Łódź
20 września 2019 r. Katowice
1 października 2019 r. Kraków
2 października 2019 r. Warszawa

Jak prawidłowo przygotować podatki w gminach, aby bez problemów wejść w 2020 rok

27 sierpnia 2019 r. Gdańsk
28 sierpnia 2019 r. Olsztyn
29 sierpnia 2019 r. Białystok
3 września 2019 r. Wrocław
4 września 2019 r. Opole
5 września 2019 r. Kraków
6 września 2019 r. Rzeszów
11 września 2019 r. Warszawa
12 września 2019 r. Łódź
4 października 2019 r. Poznań
8 października 2019 r. Szczecin
9 października 2019 r. Koszalin
17 października 2019 r. Kielce
18 października 2019 r. Lublin

Przedawnienie zobowiązań w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - konsekwencje dla wymiaru, zapobieganie przedawnieniu

9 września 2019 r. Wrocław
10 września 2019 r. Kraków
11 września 2019 r. Rzeszów
12 września 2019 r. Lublin
13 września 2019 r. Warszawa

Fundusz sołecki

4 września 2019 r. Olsztyn
10 września 2019 r. Warszawa
11 września 2019 r. Wrocław
12 września 2019 r. Poznań

Uchwały podatkowe na 2020 r. Zasady wypełniania, składania i korygowania nowych formularzy informacji i deklaracji na podatki lokalne

6 września 2019 r. Ciechanów
9 września 2019 r. Olsztyn
10 września 2019 r. Warszawa
11 września 2019 r. Poznań
12 września 2019 r. Szczecin
12 września 2019 r. Katowice
13 września 2019 r. Bydgoszcz
13 września 2019 r. Kraków
16 września 2019 r. Białystok
17 września 2019 r. Zielona Góra
18 września 2019 r. Wrocław
19 września 2019 r. Opole
20 września 2019 r. Łódź
24 września 2019 r. Kielce
25 września 2019 r. Rzeszów
26 września 2019 r. Lublin
3 października 2019 r. Suwałki

"Kontrrewolucja śmieciowa" - jak wdrażać najnowsze zmiany ustaw regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi?

11 września 2019 r. Gdańsk
12 września 2019 r. Koszalin
13 września 2019 r. Szczecin
18 września 2019 r. Katowice
19 września 2019 r. Kraków
20 września 2019 r. Warszawa
25 września 2019 r. Poznań
26 września 2019 r. Wrocław
27 września 2019 r. Opole
9 października 2019 r. Kielce
10 października 2019 r. Rzeszów
11 października 2019 r. Lublin
16 października 2019 r. Bydgoszcz
17 października 2019 r. Olsztyn
18 października 2019 r. Białystok

Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców. Aktualne problemy związane z realizacją podatków lokalnych

3 września 2019 r. Ostrołęka
4 września 2019 r. Siedlce
5 września 2019 r. Łomża
9 września 2019 r. Radom
11 września 2019 r. Sandomierz
17 września 2019 r. Włocławek
18 września 2019 r. Koszalin
19 września 2019 r. Słupsk
24 września 2019 r. Piotrków Trybunalski
25 września 2019 r. Nowy Sącz
26 września 2019 r. Bielsko-Biała
1 października 2019 r. Częstochowa
2 października 2019 r. Konin
3 października 2019 r. Gorzów Wielkopolski

Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną

4 października 2019 r. Lublin
11 października 2019 r. Rzeszów
18 października 2019 r. Wrocław
25 października 2019 r. Olsztyn

Nadpłata podatku

7 października 2019 r. Łódź
14 października 2019 r. Gdańsk
21 października 2019 r. Poznań
28 października 2019 r. Kraków

Godpodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

11 października 2019 r. Gdańsk
28 października 2019 r. Kraków