TERMINY SZKOLEŃ
2019-11-05
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

29 listopada 2019 r. Poznań

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych - praktyka

19 listopada 2019 r. Wrocław
20 listopada 2019 r. Poznań
2 grudnia 2019 r. Łódź

Praktyczne problemy związane z realizacją podatku od środków transportowych w 2020 r.

19 listopada 2019 r. Lublin
20 listopada 2019 r. Rzeszów
21 listopada 2019 r. Kielce
25 listopada 2019 r. Suwałki
27 listopada 2019 r. Opole
28 listopada 2019 r. Zielona Góra
4 grudnia 2019 r. Włocławek
5 grudnia 2019 r. Słupsk
10 grudnia 2019 r. Radom
11 grudnia 2019 r. Konin

Rewolucyjne zmiany w VAT w jst

2 grudnia 2019 r. Katowice
3 grudnia 2019 r. Bielsko-Biała
4 grudnia 2019 r. Częstochowa

Milczące załatwienie sprawy

29 listopada 2019 r. Wrocław
3 grudnia 2019 r. Kraków

Usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie administracyjnych kar pieniężnych na podstawie aktualnych przepisów oraz w oparciu o wiedzę praktyczną

6 grudnia 2019 r. Lublin
13 grudnia 2019 r. Katowice

Nadpłata podatku

29 listopada 2019 r. Łódź
6 grudnia 2019 r. Poznań
13 grudnia 2019 r. Kraków

Postępowanie administracyjne w oświacie

9 grudnia 2019 r. Poznań
13 grudnia 2019 r. Rzeszów
16 grudnia 2019 r. Warszawa

Finansowy aspekt zatrudniania osób młodocianych z uwzględnieniem wprowadzonej nowelizacji - stan prawny na dzień 1 września 2019 r.

5 grudnia 2019 r. Warszawa
10 grudnia 2019 r. Katowice
16 grudnia 2019 r. Gdańsk

ABC podatku od nieruchomości

11 grudnia 2019 r. Warszawa
12 grudnia 2019 r. Poznań
13 grudnia 2019 r. Wrocław

Wymiar i realizacja podatków lokalnych w 2020 r.

9 grudnia 2019 r. Ostrołęka
12 grudnia 2019 r. Łomża
13 grudnia 2019 r. Siedlce
17 grudnia 2019 r. Piotrków Trybunalski
18 grudnia 2019 r. Nowy Sącz
19 grudnia 2019 r. Bielsko-Biała