TytułW jaki sposób obliczyć wartość otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy w ciągu ostatnich trzech lat ?
AutorRafał Fudalewski
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy dofinansowanie kosztów kształcenia praktycznej nauki zawodu, jakie otrzymują przedsiębiorcy na podstawie art. 70b ust. 6 ustawy o systemie oświaty, stanowi dla nich pomoc publiczną ?
AutorRafał Fudalewski
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułNa jaką kwotę i z jaką datą ma być zaświadczenie o udzielonej Pomocy de minimis dla Zakładu Pracy Chronionej ?
AutorRafał Fudalewski
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułW jaki sposób potraktować podanie o umorzenie zaległości podatku od nieruchomości dotyczące Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy ?
AutorRafał Fudalewski
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy i jak należy korygować zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis ?
AutorRafał Fudalewski
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy dotacja udzielona zakładowi budżetowemu na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje służące działalności statutowej zakładu jest pomocą publiczną ?
AutorMichał Łyczek
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułSkąd wziąć informacje o możliwościach realizacji projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, które są niezbędne podczas przygotowania projektów ?
AutorPaweł Zdun
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy zwrot podatku akcyzowego jest pomocą de minimis ?
Autor
Numer01/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułUdzielanie pomocy publicznej w rolnictwie
AutorAleksandra Szelągowska
Numer03/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułJaki poziom dofinansowania z funduszy unijnych został przewidziany dla projektów z zakresu energetyki ?
AutorMarcin Gracek
Numer03/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułGdzie będą przyjmowane wnioski projektowe z zakresu energetyki ?
AutorMarcin Gracek
Numer03/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułW jaki sposób przedsiębiorcy mogą skutecznie realizować strategie rozwoju swojej firmy ?
AutorPaweł Zdun
Numer03/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułNa co powinien zwracać szczególną uwagę beneficjent składając wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS ?
AutorPaweł Zdun
Numer03/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułJak należy postąpić w przypadku przekroczenia (gdy uwzględnia się odsetki) granicznej kwoty pomocy de minimis obowiązującej poprzednio ?
AutorMichał Łyczek
Numer03/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy udzielenie ulgi przedsiębiorcy, który działa wyłącznie na terenie jednego państwa członkowskiego UE (np. Polska), narusza zasady wymiany handlowej wewnątrz Unii Europejskiej? Czy udzielone mu wsparcie to pomoc publiczna?
AutorAgnieszka Radzimowska
Numer04/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy udzielenie ulgi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest gmina, będącej jedynym przedsiębiorcą na terenie tej gminy zajmującym się m.in. wysypiskiem śmieci, wodociągami i ciepłownictwem miejskim, stanowi pomoc publiczną?
AutorAgnieszka Radzimowska
Numer04/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułKiedy udzielenie ulgi rolnikowi będzie stanowiło pomoc publiczną?
AutorAgnieszka Radzimowska
Numer04/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułStosowanie pomocy publicznej w rolnictwie w formie zwolnień i ulg w podatku rolnym.
AutorAleksandra Szelągowska
Numer04/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy został opublikowany wykaz podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej za pomocą systemu SHRIMP?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy, a jeśli tak, to do kiedy gmina z województwa opolskiego ma obowiązek przesłać do Prezesa UOKIK wniosek o nadanie loginu i hasła użytkownika systemu SHRIMP?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułJakie są terminy na przekazywanie sprawozdań za pośrednictwem systemu SHRIMP?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy w systemie SHRIMP należy sporządzić sprawozdanie za III kwartał 2008 r.?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym należy przekazywać za pośrednictwem systemu SHRIMP ?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy sprawozdania o pomocy publicznej udzielonej w rolnictwie lub rybołówstwie sporządzamy za pośrednictwem aplikacji SHRIMP ?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCzy w systemie SHRIMP można dokonywać korekt przesłanych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej ?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCo oznacza komunikat błędu o przeterminowanych przypadkach pomocy ?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułCo oznacza błąd oznaczony kolejnym numerem np. Błąd01?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia

TytułW jaki sposób sprawdzić, że dane sprawozdanie sporządzone w systemie SHRIMP zostało poprawnie przekazane do UOKIK ?
AutorRafał Fudalewski
Numer05/08
DziałyInterpretacje i wyjaśnienia