TytułWspólnota gruntowa jako podatnik podatku rolnego.
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak opodatkować grunty o powierzchni 38 ha (gospodarstwo rolne) będące współwłasnością kilku osób fizycznych oraz dwóch zakładów pracy chronionej (spółki)?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułProszę o wyjaśnienie, czy decyzje w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości mogą być doręczane przez sołtysa wsi?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy w poniższym przypadku powinien być opłacony podatek rolny od gruntów?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak opodatkować grunty sklasyfikowane jako W/Ł IV (rów na łące) w gospodarstwach rolnych?
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCo rozumieć przez zakończenie inwestycji . Czy powinnam wymagać informacji o oddaniu do użytku budynku? Jakiej informacji wymagać w przypadu modernizacji - czy wystarczy opinia pracownika z urzędu gmin, który pojedzie na kontrolę? Co w sytuacji gdy podatnik nie odda formalnie do użytku budynku inwentarskiego, a zacznie go użytkować i złoży podanie lub nie zacznie użytkować i złoży podanie?
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułGrunt został przepisany umową darowizny na syna pana X. Natomiast działka, na której stoją budynki figuruje na osoby przekazujące państwa YY. Pan X prowadzi gospodarstwo rolne i użytkuje ww. budynki. Rozpoczął inwestycję - modernizuje budynek inwentarski. Co w takiej sytuacji z ulgą inwestycyjną?
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy nabycie nieruchomości w drodze licytacji jest rodzajem umowy sprzedaży, o której mowa w art. ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym?
AutorRafał Dowgier
Numer03/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułUlga inwestycyjna w przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego.
AutorRafał Dowgier
Numer04/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZwolnienie z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego.
AutorRafał Dowgier
Numer06/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPłyty gnojowe a ulga inwestycyjna.
AutorRafał Dowgier
Numer06/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułGrunty sklasyfikowane jako LZ a hektary przeliczeniowe.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy.
AutorRafał Dowgier
Numer78/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPosiadacz bez tytułu prawnego jako podatnik podatku rolnego.
AutorRafał Dowgier
Numer09/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy.
AutorRafał Dowgier
Numer09/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy zakup deszczowni uprawnia do ulgi inwestycyjnej?
AutorRafał Dowgier
Numer10/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułObowiązek podatkowy w przypadku dzierżawy użytków rolnych
AutorRafał Dowgier
Numer11/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZwolnienie użytków rolnych wpisanych do rejestru zabytków.
AutorRafał Dowgier
Numer12/06
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułUlga z tytułu klęski żywiołowej
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułUlga inwestycyjna w podatku rolnym o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułSpółka cywilna czy jej wspólnicy są podatnikami podatku rolnego
AutorGrzegorz Dudar
Numer01/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułProwadzenie działalności gospodarczej na części użytków rolnych
AutorGrzegorz Dudar
Numer05/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułZarząd nieruchomościami przez Szkołę Rolniczą a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
AutorGrzegorz Dudar
Numer78/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułProwadzenie działalności gospodarczej przez deweloperów na użytkach rolnych
AutorGrzegorz Dudar
Numer09/07
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy podatnikowi przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?
AutorBogumił Pahl
Numer02/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak należy opodatkować niżej opisany grunt?
AutorBogumił Pahl
Numer02/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy podatnik podatku rolnego (spółka z o.o.), który uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich na inwestycję (budowa płyty obornikowej i zbiornika na gnojowicę ) może uzyskać ulgę inwestycyjną w wysokości do 25 %poniesionych nakładów?
AutorGrzegorz Dudar
Numer02/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy osobie, która poniosła koszty na zakup rur drenarskich oraz ich założenie na polach przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?
AutorBogumił Pahl
Numer03/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy w opisanym stanie faktycznym rolnikowi przysługuje ulga? Czy zapadły w tej kwestii jakieś orzeczenia sądowe?
AutorGrzegorz Dudar
Numer03/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy od opisanej w poniższym artykule inwestycji będzie przysługiwała rolnikowi ulga inwestycyjna ?
AutorBogumił Pahl
Numer04/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak opodatkować grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako B-RV, będący własnością osoby prawnej - rzymskokatolickiej parafii, na którym znajduje się parking służący parafianom przyjeżdżającym na msze?
AutorGrzegorz Dudar
Numer04/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułJak opodatkować niżej wymienioną działkę, czy stawką 2,5 g żyta czy 5 g żyta?
AutorBogumił Pahl
Numer06/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy jednostek organizacyjnych gminy nie dotyczy podatek rolny i w ogóle nie składają deklaracji na podatek rolny?
AutorBogumił Pahl
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy na zwolnienia zapisane w art. 12 ust. 2 ustawy o podatku rolnym podatnik musi złożyć wniosek do organu podatkowego o wydanie decyzji zwalniającej z podatku rolnego (zwolnienia podmiotowe).
AutorBogumił Pahl
Numer78/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy można wydać decyzję dla spółki z o.o. w sprawie określenia wysokości podatku rolnego, jeżeli nie złożyła deklaracji, a wysłane wezwania w sprawie wyżej wymienionej deklaracji nie są odbierane przez firmę?
AutorBogumił Pahl
Numer09/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułOpodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako W RIVb i W RIIIb.
AutorBogumił Pahl
Numer10/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy ZGK prawidłowo podał grunty w deklaracji zgodnie ze stawkami?
AutorGrzegorz Dudar
Numer10/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy organ powinien opierać się wyłącznie na klasyfikacji z ewidencji gruntów i budynków?
AutorGrzegorz Dudar
Numer10/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułCzy spółka powinna płacić podatek od nieruchomości według wyższych stawek, czy zgodnie z klasyfikacją podatek rolny?
AutorGrzegorz Dudar
Numer11/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPodatek rolny: zajęcie gruntów rolnych na działalność gospodarczą
AutorBogumił Pahl
Numer12/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników

TytułPodatek rolny
AutorGrzegorz Dudar
Numer12/08
DziałyOdpowiedzi na pytania czytelników