Skąd wziąć informacje o możliwościach realizacji projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, które są niezbędne podczas przygotowania projektów ?
Paweł Zdun